Skip to content

Sound Between

Naoyasu Takahashi Presents

2022.09.10 sat.

20:00 start, 19:30 open

Naoyasu Takahashi(bs), Hiroki Ohnuma(p)

1,500yen(+1drink)