Skip to content

Fumito Sugou

+

Hiroki Ohnuma

2022.10.13 thu.

19:30 start, 19:00 open

Fumito Sugou(dr), Hiroki Ohnuma(p)

2,000yen(+1drink)